UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change

UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change

192 countries around the world have joined an international treaty that sets general goals and rules for confronting climate change.

The Convention sets an ultimate objective of stabilizing greenhouse gas concentrations “at a level that would prevent dangerous anthropogenic (human induced) interference with the climate system.” It states that “such a level should be achieved within a time-frame sufficient to allow ecosystems to adapt naturally to climate change, to ensure that food production is not threatened, and to enable economic development to proceed in a sustainable manner.

More on the Convention, and developments on the website of the UNFCCC.

Izvještaji / Strategija:

Ažurirani nacionalno utvrđeni doprinos iz 2020. godine (NDC)

SAOPŠTENJE: Crna Gora planira da do 2030. godine smanji emisiju gasova s efektom staklene bašte za 35%. Crna Gora je ažurirala svoj Nacionalno utvrđeni doprinos (NDC) i obavezala se da do 2030. godine smanji emisiju gasova sa efektom staklene bašte za 35%. Vlada Crne...

Ublažavanje klimatskih promjena i akcioni plan

Analiza potencijala za ublažavanje klimatskih promjena (mitigaciju) sprovedena u drugom dvogodišnjem ažuriranom izvještaju (SBUR) predstavlja nastavak dosadašnjih politika, akcija i mjera mitigacije, koje su prethodno urađene prvenstveno za potrebe Prvog dvogodišnjeg...

MRV Sistem

U okviru izrade Drugog dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja (SBUR) razvijen je koncept nacionalnog sistema za Monitoring, izvještavanje i verifikaciju (MRV), kojim se definišu uloge i odgovornosti svih aktera u procesu izvještavanja na međunarodnom (UNFCCC, EU) i...

Kigali amandman

Crna Gora je u novembru 2018. donijela Zakon o potvrđivanju amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, tzv. Kigali amandman. Kigali amandman Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač stupio je na snagu 1....