Ublažavanje klimatskih promjena i akcioni plan

Sep 11, 2019

Analiza potencijala za ublažavanje klimatskih promjena (mitigaciju) sprovedena u drugom dvogodišnjem ažuriranom izvještaju (SBUR) predstavlja nastavak dosadašnjih politika, akcija i mjera mitigacije, koje su prethodno urađene prvenstveno za potrebe Prvog dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja (FBUR) i Drugog nacionalnog izvještaja (SNC), Nacionalne strategije klimatskih promjena do 2030. godine (NSKP) i Tehničkog dokumenta za INDC.
Kao potpisnica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, Crna Gora nastoji sprovoditi aktivnosti koje dovode do smanjenja emisija u skladu s mogućnostima i uzimajući u obzir nacionalne okolnosti.
Akcije mitigacije klimatskih promjena najviše se sprovode u sektoru energetike. Nažalost, znatno je manje inicijativa smanjenja emisija u sektorima industrijskih procesa i upotrebe proizvoda, poljoprivrede, šumarstva i korišćenja zemljišta, otpada, i u podsektoru energetike, saobraćaju, u vezi s e-mobilnošću u javnom drumskom saobraćaju.
U okviru SBUR izvještaja urađen je i koncept nacionalnog sistema za poboljšanje prikupljanja i upravljanja podacima i formalizovanje institucionalnog okvira, koji podržavaju dugoročno prikupljanje podataka, analizu projekcija emisija i izvještavanje o mjerama mitigacije. Pored toga, na nacionalnom nivou je potrebna izgradnja kapaciteta da bi se poboljšalo praćenje i izvještavanje o aktivnostima sektorskih ublažavanja klimatskih promjena.

Detaljnije informacije možete preuzeti ovdje:
Ublažavanje klimatskih promjena i akcioni plan