Treći dvogodišnji izvještaj Crne Gore o klimatskim promjenama (TBUR)

Sep 5, 2019

Implementacija projekta izrade Trećeg dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama počinje u septembru 2019. Kao i do sada, prateći metodologiju Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC), Crna Gora će ažurirati nacionalni GHG inventar sa podacima za 2018. i 2019., a uradiće i pregled mjera za smanjenje GHG emisija predviđenih nacionalnim strategijama i akcionim planovima. Projekat će takođe raditi na jačanju nacionalnih kapaciteta za izvještavanje u oblasti klimatskih promjena, kako bi se dugoročno gledano izgradio nacionalni sistem za monitoring, izvještavanje i verifikaciju (MRV) u svijetlu sve zahtijevnijeg izvještavanja ka UNFCCC, ali i EU.
Projekat realizuju Program za razvoj Ujedinjenih nacija i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u tijesnoj saradnji sa nacionalnim partnerima: Agencijom za zaštitu prirode i životne sredine, MONSTATom i Ministarstvom ekonomije.
Projekat traje do decembra 2021.