Radionice

Sep 9, 2019

U želji da što glasnije progovorimo o klimatskim promjenama i da na razumljiv način povežemo naučne činjenice sa svakodnevnim životom rodila se ideja o širenju informacija o klimatskim promjena kroz seminare za one koji predstavljau nosioce znanja u svakoj zemlji – nastavnike.
Prateći tu ideju, Program za razvoj Ujedinjenih nacija i Ministarstvo održivog razvoja i turizma počeli su s organizacijom prvih seminara u oktobru 2017 godine, i nastavili do maja 2019. Seminari su bili namijenjeni svim nastavnicima, i onima koji predaju prirodne grupe predmeta, a kojima je ova tema po prirodi stvari možda i bliža, ali i onima koji predaju društvene grupe predmeta, uključujući i razrednu nastavu, jer su klimatske promjene tema koja je jednako važna i bliska svima. Učesnici su mogli čuti osnovne informacije o tome što je klima, a što vrijeme, kakve su vremenske i klimatske prilike u Crnoj Gori, šta su to gasovi s efektom staklene bašte, šta je to mitigacija, a što adaptacija na klimatske promjene, koje mjere sprovodi svijet u borbi protiv klimatskih promjena, a šta radi Crna Gora. A onda je sve to bilo pretočeno u praktične vježbe i aktivnosti koje su date kao predlozi za rad sa učenicima.
Tokom dvije godine, eksperti iz institucija koje se bave pitanjima klimatskih promjena, Zavod za hidro-meteorologiju i seizmologiju, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, Ispitni centar i Program Ujednijenih nacija za razvoj imali su prilike da razmijenje znanja i iskustva sa preko dvije stotine nastavnika osnovnih i srednjih škola iz svih crnogorskih opština. Sudeći po izjavama i učesnika i predavača interakcija je bila izuzetna. Kako su učili i saznavali nastavnici, jednako su učili i predavači o divnim akcijama i projektima koji se sprovode u mnogim školama.

Prezentacije sa radionica možete naći ovdje:
S. Kaludjerovic – Invazivne vrste
I. Tadic – GHG emisije, izvori i mitigacija
L.Mitrovic – klimatske promjene u CG
M. Ivanov – adaptacija