Prvi nacionalni izvještaj Crne Gore o klimatskim promjenama

Apr 26, 2017

Prvi nacionalni izvještaj Crne Gore o klimatskim promjenama prema Okvirnoj konvenciji UN o klimatskim promjenama

Dokumentom su obuhvaćene nacionalne okolnosti, inventar gasova s efektom staklene baste, politike, mjere i procjene smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, ranjivost i prilagođavanje klimatskim promjenama, kao i tehnička, institucionalna i finansijaska ograničenja, nedostaci i potrebe. Dokument je usvojen u maju 2010. godine.

PRVI NACIONALNI IZVJEŠTAJ