Prvi dvogodišnji izvještaj Crne Gore o klimatskim promjenama

Feb 19, 2019

Prvi dvogodišnji izvještaj Crne Gore o klimatskim promjenama u okviru obaveze izvještavanja Crne Gore prema Okvirnoj konvenciji UN o klimatskim promjenama

Izvještaj sadrži deset poglavlja i predstavlja kontinuitet izvještavanja Crne Gore prema UNFCCC-iju i tretira period od 1990-2013. godine. Prvi dvogodišnji ažurirani izvještaj o klimatskim promjenama (FBUR) konsoliduje sektorske analize emisija gasova s efektom staklene bašte (GHG) za navedeni period i obezbjeđuje transparentnost za napredak Crne Gore u pogledu aktivnosti na ublažavanju klimatskih promjena i njihovih efekata. Izvještaj tretira ublažavanje klimatskih promjena i akcioni plan, pruža informaciju o tehnološkim, finansijskim i potrebama u izgradnji kapaciteta, kao i pruženoj tehničkoj podršci. Naročit kvalitet dokumentu daje predlog koncepta za uspostavljanje sistema za monitoring, izvještavanje i verifikaciju (MIV). Izvještaj je dostavljen Sekretarijatu Okvirne konvencije UN o klimatskim promjenama i dostupan je na sajtu UNFCCC. Dokument je usvojen u januaru 2016. godine.

Prvi dvogodišnji izvještaj Crne Gore o klimatskim promjenama