Procjena ranjivosti i mjere prilagođavanja

Ova aktivnost će za rezultat imati ažuriranu procjenu klimatskih promjena u Crnoj Gori i njene osjetljivosti na klimatske promjene. U poređenju sa Međuvladinim pregovaračkim komitetom (INC) biće značajno pojačan rad na modeliranju. Biće pojačani napori na opisivanju osjetljivosti na klimatske promjene, pogotovo u četiri prioritetne oblasti (vodeni resursi, poljoprivreda/suša, zdravlje ljudi, upravljanje obalnom zonom, turizam i zaštićena područja). 

Druga Nacionalna Komunikacija će uvesti kvantitativne procjene. Biće pripremljena analiza potencijalnih adaptivnih mjera u ovim oblastima i bice dat spisak preporuka i u sklopu pooglavlja o ranjivosti i mjerama prilagođavanja u Drugoj nacionalnoj komunikaciji i za vladine zvaničnike. Bice napravljen izvjestan broj modela koji su identifikovani kao prioritet u urađenoj studiji o ekonomskim uticajima klimatskih promjena.

 

Izvještaji / Strategija:

Ažurirani nacionalno utvrđeni doprinos iz 2020. godine (NDC)

SAOPŠTENJE: Crna Gora planira da do 2030. godine smanji emisiju gasova s efektom staklene bašte za 35%. Crna Gora je ažurirala svoj Nacionalno utvrđeni doprinos (NDC) i obavezala se da do 2030. godine smanji emisiju gasova sa efektom staklene bašte za 35%. Vlada Crne...

Ublažavanje klimatskih promjena i akcioni plan

Analiza potencijala za ublažavanje klimatskih promjena (mitigaciju) sprovedena u drugom dvogodišnjem ažuriranom izvještaju (SBUR) predstavlja nastavak dosadašnjih politika, akcija i mjera mitigacije, koje su prethodno urađene prvenstveno za potrebe Prvog dvogodišnjeg...

MRV Sistem

U okviru izrade Drugog dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja (SBUR) razvijen je koncept nacionalnog sistema za Monitoring, izvještavanje i verifikaciju (MRV), kojim se definišu uloge i odgovornosti svih aktera u procesu izvještavanja na međunarodnom (UNFCCC, EU) i...

Kigali amandman

Crna Gora je u novembru 2018. donijela Zakon o potvrđivanju amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, tzv. Kigali amandman. Kigali amandman Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač stupio je na snagu 1....