Nacionalna strategija u oblasti klimatskih promjena do 2030. godine

Apr 13, 2017

Crna Gora aktivno radi na državnom i međunarodnom nivou kako bi dala svoj doprinos u globalnoj borbi protiv klimatskih promjena. Angažovanje Crne Gore na međunarodnom nivou uključuje dva jednako važna i međusobno komplementarna seta aktivnosti – poštovanje relevantnih međunarodnih multilateralnih sporazuma u oblasti klimatskih promjena i proces pristupanja Evropskoj uniji (EU).

Aktivnosti na usklađivanju domaćeg zakonodavstava sa pravnim tekovinama EU značajno su intenzivirane otkako su u junu 2012. godine zvanično otpočeli pregovori o pridruživanju EU. Shodno tome, bilo je neophodno izraditi sveobuhvatnu Strategiju o klimatskim promjenama koja bi utvrdila smjernice i mapu puta prema klimatski otpornom i niskokarbonskom društvu. Crna Gora je u septembru 2015. godine usvojila Nacionalnu strategiju u oblasti klimatskih promjena do 2030. godine i u okviru tog dokumenta usvojila i Namjeravani nacionalno utvrđeni doprinos (INDC) Crne Gore za smanjenje emisija gasova staklene bašte. Ovim dokumentom se Crna Gora obavezala na 30 % smanjenja emisija gasova staklene bašte u odnosu na baznu 1990. godinu, do 2030 godine.

Strategija razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine