Interaktivna šema crnogorskih emisija GHG gasova od 1990. do 2015. godine

Aug 30, 2019

U 2017. Crna Gora je ratifikovala Pariški sporazum i posvetila se smanjenju emisija gasova s efektom staklene bašte za 30% do 2030. u poređenju sa količinom emisija iz 1990. Ovi interaktivni diagrami Vam omogućavaju da istražite emisije gasova s efektom staklene bašte iz Crne Gore, kao i planirane mjere i aktivnosti na smanjenju emisija kako bi se postigao zacrtani cilj. . Detaljne informacije o određenom vremenskom period možete dobiti tako što zadržite kursor preko dijela dijagrama koji se odnosi na taj period.

U zadnjem dijelu ove interaktivne šeme možete naći dijagram koji prikazuje uloge i odgovornosti pojedinačnih institucija u procesu monitoringa, izvještavanja i verifikacije u oblasti klimatskih promjena u Crnoj Gori.