Generalna skupština Ujedinjenih Nacija (UNGA 74)

Sep 9, 2019

Na redu je 74. zasijedanje Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija (UNGA 74) koje će biti otvoreno 17. septembra 2019. Generalna debata biće u utorak, 24. septembra 2019. godine. Tokom nedeljne rasprave biće i nekoliko drugih događaja na visokom nivou:
• U ponedeljak, 23. septembra, generalni sekretar UN sazvaće samit o klimi, a UNGA će održati jednodnevni sastanak na visokom nivou o univerzalnoj zdravstvenoj pokrivenosti (UHC);
• U utorak, 24. septembra, nakon otvaranja 74. Generalne debate, UNGA će sazvati sastanak UN-ovog političkog foruma o održivom razvoju (HLPF), koji će se održati popodne, 24. septembra i čitav dan 25. septembra;
• U četvrtak, 26. septembra, UNGA će održati dijalog na visokom nivou o finansiranju razvoja (FfD), kao i sastanak na visokom nivou o uklanjanju nuklearnog oružja i
• U petak, 27. septembra, UNGA će održati sastanak na visokom nivou radi pregleda napretka postignutog u rešavanju prioriteta malih ostrvskih država u razvoju (SIDS), kroz primjenu puta ubrzanih modaliteta djelovanja SIDS-a (SAMOA).
Sjednica se završava 30. Septembra.