Drugi nacionalni izvještaj Crne Gore o klimatskim promjenama

Apr 26, 2017

Drugi nacionalni izvještaj Crne Gore o klimatskim promjenama prema Okvirnoj konvenciji UN o klimatskim promjenama

Dokument je dat kroz sedam poglavlja gdje su predstavljene nacionalne okolnosti, inventar gasova s efektom staklene bašte po strukturi i po sektorima. U Izvještaju je prikazan trend GHG emisija od 1990-2011. godine. Prikazana je sektorska ranjivost, a date su i mjere adaptacije po sektorima, politike, mjere i procjene smanjenja GHG emisija. Posebno poglavlje tretira ograničenja, nedostatke, finansijske, tehničke i institucionalne potrebe, u okviru koga su prezentovani projekti koji su u toku i ideje za naredne projekte, koji će u potpunosti uobličiti politiku Crne Gore o klimatskim promjenama. Dokument je usvojen u maju 2015. godine.

DRUGI NACIONALNI IZVJEŠTAJ O KLIMATSKIM PROMJENAMA