Drugi dvogodišnji izvještaj Crne Gore o klimatskim promjenama (SBUR)

Aug 29, 2019

Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Programom Ujedinjenih Nacija za Razvoj (UNDP) pripremilo je Drugi dvogodišnji ažurirani izvještaj Crne Gore o klimatskim promjenama (eng. Second Biennial Update Report – SBUR).

Izvještaj se sastoji od pet poglavlja, a to su:
1. Nacionalne okolnosti
2. Nacionalni inventar GHG emisija
3. Ublažavanje klimatskih promjena i Akcioni plan
4. Ograničenja i nedostaci
5. Sistem praćenja, izvještavanja i verifikacije (MRV) u Crnoj Gori.

Kroz ovaj Izvještaj dat je pregled GHG emisija za period 1990-2015, koji je urađen prema smjernicama Međuvladinog panela za klimatske promjene (2006.) za izradu inventara, dok je u dijelu koji se odnosi na ublažavanje klimatskih promjena dat pregled mjera za smanjenje GHG emisija.
Poseban dio SBURa predstavlja poglavlje koje se odnosi na koncept za uspostavljanje nacionalnog sistema za Monitoring, izvještavanje i verifikaciju (MIV). Koncept nacionalnog sistema za MIV daje pregled uloga i odgovornosti svih aktera koji se bave klimatskim promjenama u Crnoj Gori, ali i definiše način protoka podataka, u smislu prikupljanja, obrade, izvještavanja i sl.
Izvještaj takođe daje i pregled finansijskih, tehnoloških i potreba vezanih za jačanje kapaciteta, a sve u cilju što boljeg i kvalitetnijeg izvještavanja na nacionalnom i međunarodnom nivou, u skladu sa obavezama koje je Crna Gora preuzela potpisivanjem Konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama i Pariskog sporazuma.

Drugi dvogodišnji izvještaj Crne Gore o klimatskim promjenama (SBUR)