Akcioni plan energetske efikasnosti Crne Gore za period 2019-2021

Aug 30, 2019

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 27.06.2019. godini donijela četvrti Akcioni plan energetske efikasnosti za period 2019-2021. godina (4. APEE).
Za pripremu 4. APEE je bilo odgovorno Ministarstvo ekonomije, a izrađen je prema obrascu koji je pripremila Energetska zajednica i koji u potpunosti odgovara zahtjevima Direktive 2012/27/EU o energetskoj efikasnosti. Izrada akcionog plana je podržana od strane GIZ ORF-EE i REEP+ projekta.
4. APEE, većim dijelom, predstavlja nastavak realizacije aktivnosti iz trećeg Akcionog plana energetske efikasnosti za period 2016-2018 (u daljem tekstu: 3. APEE), a koji je Vlada Crne Gore usvojila juna 2016. godine. Međutim, 4. APEE u značajnom dijelu dopunjava 3. APEE po osnovu novijih i strožijih zahtjeva EU iskazanih kroz donošenje inoviranih direktiva u oblasti energetske efikasnosti.

Ovaj APEE ima dvostruki značaj i to da predstavlja:
1. sveobuhvatni dokument za sprovođenje politike energetske efikasnosti na strani finalne potrošnje energije za sljedeći trogodišnji period;
2. izvještaj sa detaljnim prikazom aktivnosti sprovedenih u prethodnom periodu i ocjenom ostvarenih ušteda energije u odnosu na ciljeve postavljene u 3. APEE.

Obaveza Crne Gore, prema Sporazumu o Energetskoj zajednici, je postizanje indikativnog cilja energetske efikasnosti, a koji je u za prethodni devetogodišnji period 2010. – 2018. godina predstavljao uštedu u iznosu 9% od prosječne finalne potrošnje energije u zemlji odnosno oko 1% godišnje. Ovaj trend indikativnog cilja energetske efikasnosti će biti nastavljen i u ovom akcionom planu, odnosno za period 2019-2021. godina je utvrđen indikativni cilj na godišnjem nivou u iznosu od 4,16 ktoe finalne energije (odnosno 6,54 ktoe izraženo u ekvivalentu primarne energije).
Akcioni plan obrađuje 28 mjera za unapređenje energetske efikasnosti i to: 7 horizontalnih mjera, 4 mjere u sektoru zgrada, 2 mjere za sektor domaćinstava, 4 mjere za javni sektor, 1 mjeru sa sektor industrije/komercijalnih usluga, 3 mjere za sektor transporta i 7 mjera na strani transformacije, prenosa i distribucije energije. Dakle, ovim APEE su osim mjera za unapređenje energetske efikasnosti na strani finalne potrošnje energije, uključene i mjere energetske efikasnosti na strani ponude energije.

Akcioni plan energetske efikasnosti za period 2019-2021. godina (4. APEE)