Ažurirani nacionalno utvrđeni doprinos iz 2020. godine (NDC)

Ažurirani nacionalno utvrđeni doprinos iz 2020. godine (NDC)

SAOPŠTENJE: Crna Gora planira da do 2030. godine smanji emisiju gasova s efektom staklene bašte za 35%. Crna Gora je ažurirala svoj Nacionalno utvrđeni doprinos (NDC) i obavezala se da do 2030. godine smanji emisiju gasova sa efektom staklene bašte za 35%. Vlada Crne...

UN-ov samit o klimatskim promjenama 2019.

UN-ov samit o klimatskim promjenama 2019.

Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres poziva sve lidere da 23. septembra dođu u Njujork, na samit o klimatskim promjenama, sa konkretnim i realnim planovima da poboljšaju svoj nacionalni doprinos do 2020. godine, u skladu sa smanjenjem emisije GHG gasova za 45%...

Generalna skupština Ujedinjenih Nacija (UNGA 74)

Generalna skupština Ujedinjenih Nacija (UNGA 74)

Na redu je 74. zasijedanje Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija (UNGA 74) koje će biti otvoreno 17. septembra 2019. Generalna debata biće u utorak, 24. septembra 2019. godine. Tokom nedeljne rasprave biće i nekoliko drugih događaja na visokom nivou: • U...

MRV Sistem

MRV Sistem

U okviru izrade Drugog dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja (SBUR) razvijen je koncept nacionalnog sistema za Monitoring, izvještavanje i verifikaciju (MRV), kojim se definišu uloge i odgovornosti svih aktera u procesu izvještavanja na međunarodnom (UNFCCC, EU) i...

Radionice

Radionice

U želji da što glasnije progovorimo o klimatskim promjenama i da na razumljiv način povežemo naučne činjenice sa svakodnevnim životom rodila se ideja o širenju informacija o klimatskim promjena kroz seminare za one koji predstavljau nosioce znanja u svakoj zemlji –...

Publikacije

Zaštitimo se od velikih vrućina

Preporuke za trudnice

Zaštitimo se od velikih vrućina

Preporuke za zaštitu djece

Zaštitimo se od velikih vrućina

Opšte preporuke za stanovništvo

Zaštitimo se od velikih vrućina

Preporuke za zaštitu starijih osoba

Zaštitimo se od velikih vrućina

Preporuke za hronične bolesnike

Nacionalna strategija sa akcionim planom

Procjena tehnoloških potreba

UNFCCC - Okvirna Konvencija Ujedninjenih nacija o klimatskim promjenama
Sporazum koji teži ragulisanju negativnih uticaja klimatskim promena. Cilj Konvencije je da se koncentracija GHG (gasova staklene bašte) stabilizuje na novou koji će dozvoliti ekosistemima da se prilagode prirodno na klimatske promјene, tako da proizvodnja hrane nije ugrožena, a razvoj je omugućen u održivom pravcu (Član 2.).
Klimatske promjene u Crnoj Gori
Proces izrade Prvog nacionalnog izvještaja otpočeo je aprila 2008. godine uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF-a), kroz projekat Vlade Crne Gore i UNDP/ GEF-a – “Aktivnosti na osposobljavanju za pripremu Prvog nacionalnog izvještaja u skladu sa obavezama iz UNFCCC-a”. Osnovni cilj projekta bio je jačanje tehničkih i institucionalnih kapaciteta za bavljenje pitanjima klimatskih promjena i njihovo uključivanje u sektorske i nacionalne razvojne prioritete.
Kjoto protokol
Kjoto protokol iz 1997. godine (stupio na snagu 2005.) predstavlja korak u pravcu preokretanja globalnog trenda rastućih emisija GHG.
Protokol je postavio pravno obavezujuće kvantifikovane ciljeve za razvijene, industrijalizovane zemlje kako bi se njihove GHG emisije smanjile prosječno za 5% do 2012. godine (u odnosu na 1990. godinu). I UNFCCC i Kjoto protokol zasnivaju se na principu zajedničke ali izdiferencirane odgovornosti razvijenih i zemalja u razvoju (svrstanih u različite Anekse Konvencije/ Protokola) za dosadašnji porast GHG koncentracija u atmosferi i globalno zagrijavanje kao i za buduće djelovanje u pravcu rješavanja problema klimatskih promjena…
Kopenhagenski sporazum
(Kopenhagenski sporazum) između ostalog karakteriše to što: – je po prvi put postignut globalni dogovor o ograničavanju rasta temperature na manje od 2°C u odnosu na pred-industrijski period, čime je potvrđen stav naučne zajednice da porast temperature ne bi trebao da pređe ovu granicu
– nije zakonski obavezujući, ali predstavlja prvi korak ka postavljanju pravno obavezujućih kvantifikovanih ciljeva za smanjenje emisija za period 2013 – 2020 i dugoročno do 2050. godine…